نویسنده

بدون نظر
۲۴ فروردین, ۱۴۰۱

طرح تأسیس کتابخانه‌های عمومی

بر این اساس کتابخانه‌های عمومی کشور به…

بدون نظر
۲۴ فروردین, ۱۴۰۱

قیمت مسکن رو به کاهش است

از نظر بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن…

بدون نظر
۲۴ فروردین, ۱۴۰۱

تعداد خانه‌های خالی مشخص نیست

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به…